× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Partyzantów Olsztyn

poradnia logopedyczna - Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG

Informacje o komórce

Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia logopedyczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Inna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

89-527 42 00
Narutowicza 8a
14-200 Iława

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1