× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Partyzantów Olsztyn

poradnia audiologiczna-foniatryczna - Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG

Informacje o komórce

Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia audiologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Inne
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Audiologia i foniatria


Adres

89-527 42 00
Niedziałkowskiego 22/24
10-525 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1